Jognyilatkozat

Az oldal szerkesztője

Jelen oldalt a Beszerzők Elit Akadémiája szerkeszti és kezeli, melynek székhelye Győr……Felelős szerkesztő: Toth Zoltan,

Személyes adatok védelme

A felhasználókra vonatkozó személyes adatokat a Beszerzők Elit Akadémiája bizalmasan kezeli, és semmikor sem adja át ezeket harmadik félnek vagy hozza nyilvánosságra reklám vagy promóció céljából. A felhasználó ugyanakkor tudomásul veszi, hogy az oldalon található űrlapok kitöltése közben megadott adatait, melyek lehetővé teszik anyagok továbbítását, brosúrák letöltését vagy az oldalon felajánlott szolgáltatásokra való jelentkezést a felhasználó számára, a Beszerzők Elit Akadémiájafelhasználhatja, ugyanakkor a felhasználó hozzáférhet adataihoz és módosíthatja azokat az alábbi címre írott levéllel: Beszerzők Elit Akadémiája., ……………………… vagy email továbbításával …………….. címre, vagy a …………………………-as telefonszám hívásával.

Szerzői jogok

A Beszerzokelitakademiaja.hu oldalon közzétett adatok és márkák jog szerinti tulajdonosaik kizárólagos tulajdonát képezik, ezért ezen szövegek, márkák és/vagy logók bármilyen teljes vagy részleges reprodukciója, az oldal elemeinek felhasználása, tulajdonosaik kifejezett engedélye nélkül tilos.

Mentesség a felelősség alól

Beszerzők Elit Akadémiája és az oldal létrehozásában közreműködő harmadik felek nem nyújtanak sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát, és nem viselnek semmilyen felelősséget a jelen kiadvány felhasználásával kapcsolatban. Ezen a címen nem vonhatók felelősségre felhasználó vagy másik fél által az oldal vagy másik hiperlinken keresztül kapcsolódó oldal használatából eredő közvetlen, közvetett, speciális, különös vagy kapcsolódó károkért. A Beszerzokelitakademiaja.hu oldalon hozzáférhető információkat és adatokat harmadik felek állítják elő: a Beszerzők Elit Akadémiája vállalja, hogy minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy garantálja az oldal megbízhatóságát, helytállóságát, pontosságát és kimerítő voltát, de nem vonható felelősségre egyes hibákért, bizonyos információk hozzáférhetőségének hiányáért vagy vírus jelenlétéért az oldalon. Minden Beszerzők Elit Akadémiája felé küldött visszajelzés tartalma nem bizalmasként és jogdíjmentesként lesz kezelve. Előzetes és kifejezett megállapodás hiányában Beszerzők Elit Akadémiája szabadon felhasználhatja az ilyen jellegű kommunikációban szereplő ötleteket, koncepciókat, szakértelmet és módszereket hasznos célokra, korlátozás mentesen. Az oldalak tartalma kizárólag tájékoztató céllal kerül bemutatásra, nem minősül eladási ajánlatnak vagy ügynöki tevékenységnek.