ÁSZF

  1. Általános információk

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed Beszerzők Elit Akadémiája. és a honlapon indított elektronikus megrendelések/jelentkezése alanyaira.

1.2. A www.beszerzokepzes.hu weblapon történő jelentkezés és az emailon megküldött rendelés tekintendő megrendelésnek.

Semmilyen egyéb, így telefonon, faxon, levélben stb, nem tekintendő megrendelésnek/jelentkezésnek.

1.3. Jelentkezésre minden olyan természetes és jogi személy jogosult, aki a jelen Általános Szerződési Feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1.4. Kérdés esetén kérem, forduljon hozzánk írásban az info@beszerzokepzes.hu email címen.

  1. A jelentkezés

2.1. A Vevő/Megrendelő a jelentkezés elküldésével kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnk ismeri el.

2.2. A hibás adatok bevitele miatti téves teljesítésből eredő károkért a Beszerzők Elit Akadémiáját felelősség nem terheli, és az ebből adódó költségeket a Jelentkezőnek/Megrendelőnek kell megtéríteni.

2.3. A Beszerzok Elit Akadémiája a Jelentkező/Megrendelő jelentkezésének megérkezését követően köteles a Jelentkező/megrendelő részére a jelentkezést elektronikus úton visszaigazolni. Amennyiben a visszaigazolás a jelentkezés/megrendelés elküldésétől számított 48 órán a belül a jelentkező/megrendelő részére nem érkezik meg, akkor Jelentkező/megrendelő kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik.

  1. Fizetési és halasztási és lemondási feltételek

A képzési program, tematika – nem jelentős – és az időpont változtatás jogát fenntartjuk.

3.1. Halasztás

A képzés első napját megelőző 14. napig a jelentkezés térítésmentesen halasztható.

A képzés első napját megelőző 7.-13. nap között a képzés díjának 25%-át kitevő átregisztrálási díj ellenében halasztható.

A képzés első napját megelőző 7. nap között a képzés díjának 50%-át kitevő átregisztrálási díj ellenében halasztható.

A halasztás és átregisztrálás lehetőségével az eredeti képzés megkezdése előtt  vagy kevesebb nappal nem vagy egyedi elbírálás alapján lehet élni

Halasztás esetén mind a képzés teljes díja, mind az átregisztrálás díja a képzés eredeti időpontja első napja előtt legkésőbb egy héttel esedékes

3.2. Lemondás képzések esetén

A képzés első napját megelőző 14. napig a jelentkezés térítésmentesen lemondható

A képzés első napját megelőző 13-7. nap között a képzés 50%-os díj fizetésének terhe mellett mondható le

A képzés első napját megelőző 7. napon belül a képzés teljes díja fizetésének terhe mellett mondható le

Lemondás esetén a fizetendő díj a lemondott képzés első napja előtt legkésőbb egy héttel esedékes

3.3 Last minute jelentkezés

Amennyiben a képzés létszáma lehetővé teszi, utolsó pillanatos jelentkezést is szívesen fogadunk

A tréning részvételi díja előlegbekérő levél alapján előre fizetéssel egyenlítendő ki esedékes.

A részvételi díj késedelmes kifizetés

A késedelmes fizetés a kedvezmények elvesztéséhez vezet és késedelmi kamatot számolunk fel

Az alapdíjra vetítve, minden késedelmes nap után 1%-os, napi késedelmi kamat fizetendő.

A jelentkezéssel kapcsolatos speciális kérést, kérdést, problémát az 1.2 pontban szereplő e-mail címen lehet jelezni.

  1. Képzés/ résztvevők

4.1. Képzés helyszínéről, részletes napirendről, részvételi listáról a jelentkezésben megadott email címre 6 nappal a képzés megkezdése előtt küldünk.

4.2. Résztvevők száma 8-18 fő között korlátozott. Amennyiben nem éri el a 8 főt, akkor a képzés nem kerül – az eredetileg tervezett időben – megtartásra, hanem egy későbbi időpontra kerül áthelyezésre. Képzés összegét vissza lehet igényelni vagy a következő tervezett időpontra átcsoportosítani.

Amennyiben jelentkezők száma meghaladja a 18 főt, akkor a 18 fő felett jelentkezők első körben várólistára kerülnek, s amennyiben lemondás érkezik akkor a várólistán lévők – jelentkezés időrendjében – bekerülnek a képzésre. Aki nem kerül be, automatikusan a következő időpontra átkerül és erről értesítést kap a jelentkezésben megadott email címre.

  1. Adatvédelem

5.1. A Jelentkezők adatait kizárólag a szerződés teljesítéséhez és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolom. Adatokat harmadik félnek nem adjuk át.

5.2.A Jelentkező a megrendeléssel/jelentkezéssel automatikusan hozzájárul, hogy a kiválasztott képzéssel kapcsolatos információkat a jelentkezéskor/megrendeléskor tárolt elektronikus címére megküldjük

5.3. A jelentkező a megrendeléssel/jelentkezéssel automatikusan hozzájárul, hogy a képzésen készült kép és hanganyag – melyen szerepelhet – felhasználható az Elit Akadémia Kft által. Amennyiben ehhez nem járul hozza, ezt kérjük írásban jelezze az 1.2.-ben megadott email címre.

  1. Egyéb

6.1. A Beszerzők Elit Akadémiája jogosult a jelentkezési és a jelen Általános Szerződési Feltételeket módosítani. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megtalálható a weblapon.

6.2. Abban az esetben, ha a Megrendelő/Jelentkező megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, a Beszerzők Elit Akadémiája jogosult a Jelentkező/Megrendelő megrendelését, regisztrációját  érvénytelennek nyilvánítani és azt értesítés nélkül törölni.

6.3. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, a szerződő felek a Győri Városi Bíróság illetékességét kötik ki.

  1. Érvénybelépés

7.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek 2017.02.01-én lépnek hatályba és visszavonásig érvényesek.